When Ego Talks – על תפקוד מיטבי על פי טיפוסי האניאגרם בקרב צוותים רפואיים

מדברים אניאגרם גם במערכת הבריאות, הרצאה לסגל הרפואי של חטיבת הילדים בבי”ח בני ציון. איך משפיע הטיפוס האישי (האגו) על המרחב שבין המטפל למטופל ועל התקשורת בקרב הצוות המטפל עצמו: הזמנה להיות הגירסה הטובה ביותר של עצמנו.בני ציוןSkip to content