Enneagram Prison Project – TED talk with Susan Olesek

מוזמנים לצפות באחד היישומים המרגשים של מודל האניאגרם בתהליך שיקום אסירים בבתי כלא. סוזן אולסק מובילת הפרוייקט, הוכיחה בעבודתה עם אסירים השפוטים על עבירות בכל הרמות, כי ניתן לשבור את הפרדיגמה המעצבת את תפיסת עולמנו המעוותת לעיתים. אולסק מאמינה כי “כולנו אסירים בכלא שהאישיות שלנו יצרה” ולכל אחד הזכות להשתחרר מהכלא הפנימי הזה מתוך הסכמה להתבונן פנימה אל הכאב והסבל שהוא יוצר בחיינו ואל פצעי הילדות המוקדמת שקילקלו משהו במהות הגבוהה עמה נולדנו, עיוותו את הדרך דרכה אנו מבינים את העולם והביאו חלק מהאנשים לזעוק את כאבם דרך אלימות ופשע. בחמלה אין קץ, אולסק מצליחה לראות מעבר לרוע ולכשל האישיותי וליצור חיבור מחודש של האדם עם איכויותיו הגבוהות.Skip to content