בארגונים Diversity

'קר


משתתף נלהב בקורס ניהול גיוון (diversity) בארגונים עסקיים מטעם הפורום הישראלי לגיוון. מבט מעמיק אל עולמן של אוכלוסיות המודרות בדרך כלל מעולם העבודה או לפחות מהמשרות השוות בארגונים. בקורס מפגשים מרתקים עם נציגי חברות מובילות בישראל, אשר חרתו את ערך הdiversity ביעדיהן העסקיים ומובילות שינוי עסקי וחברתי של ממש בתהליכי גיוס, הכשרה ושילוב של מגזרים כמו ערבים, חרדים, אתיופים, בעלי מוגבלויות ונשים.

בין המציגים נציגי חברות שטראוס, IBM, פריגת ופרוקטור אנד גמבל ישראל על תהליכי הגיוון אצלהם וסדנה מצויינת על מיומנות ראיון בין תרבותי מטעם עמותת ”קו משווה”.

קישור לפורום הישראלי לגיוון


FullSizeRenderSkip to content