תכנית מסלולי קריירה (ג’וינט ישראל) – מדברים על קידום בעולם העבודה

בימים אלו מסתיימת הכשרה למעסיקים המבקשים להטמיע את תכנית “מסלולי קריירה” שפותחה ע”י ג’וינט תבת (תנופה בתעסוקה) וכבר יצאה לדרך בכמה ארגונים חלוצים. בהכשרה משתתפים  כמה מהתאגידים המובילים במשק כגון שטראוס, תנובה, כימוביל, אסותא, סודהסטרים ועוד. התכנית מציעה מודל מובנה לבניית מסלולי קידום לעובדים בתפקידי כניסה בארגון באופן המיטיב עם כלל השחקנים: מציע לעובדים אופק תעסוקתי ושיפור תנאי העסקה לאורך זמן, ולארגון מציע פתרון לצמצום תחלופה גבוהה של עובדים הפוגעת בתפקוד הארגון. צוות מראה מקום נמנה על צוות היועצים הארגוניים המלווים את הטמעת התכנית ומהווה גורם חיצוני מסייע ביישום התהליך בארגון. בשבועות הקרובים, נצא לדרך בהתנעת התכנית בקרב מספר ארגונים נבחרים.

מסלולי קריירה
מסלולי קריירה
מסלולי קריירה
מסלולי קריירה
מסלולי קריירה


Skip to content