קורס מנהלים בנמל חיפה: אימון לתפקוד אישי גבוה בעדשת האניאגרם

מחזור ראשון של קורס מנהלי ביניים בנמל חיפה יצא לדרך והוא כולל ארגז כלים יישומי לפיתוח יכולות אישיות בהובלת צוותים, תהליכים ומשימות. המפגש הראשון בקורס מציג את מודל האניאגרם כמפה להתפתחות אישית של כל מנהל המסמנת איכויות וחוזקות לצד חסמים למצויינות ניהולית. הצגת המודל עוררה שיח מרתק על כוחו של טיפוס האישיות שלנו והשפעתו על שגרת הניהול. משתתפי הקורס מספקים ייצוג כמעט לכל הטיפוסים והעבודה רק בראשיתה.

זה למעלה מעשור שאני עובד עם נמל חיפה, על כל תמורותיו, מלווה צוותי עובדים ומנהלים, דובר שוטף את שפת הטרנספורט והסוואר…כמעט:) שמח שהבשילה העת בארגון גם ללמידה משמעותית של חכמת האניאגרם ויישומיה בשגרת העבודה בנמל בתחומי התקשורת, ההנעה והתפקוד האישי.

נמל חיפה
נמל חיפה 2
נמל חיפה 3

 


 Skip to content