קורס דירקטורים: האניאגרם כשפה ניהולית

זו השנה החמישית בה משולבים תכני מודל האניאגרם בתכנית קורס דירקטורים המתקיים במסגרת החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל חי. האניאגרם מתאר תשעה “טיפוסי אישיות” המבטאים למעשה תשע פרדיגמות של הנעה פנימית לפעולה והתנהלות. הבנת הטיפוס הדומיננטי של מנכ”ל החברה, מאפשרת לדירקטוריון פתח להבנת סגנון מנהיגותו ואת דרך התנהלותו בתהליכי קבלת החלטות, הנעת הצוותים וניהול מערך היחסים הפנימי המקדם / חוסם את החברה במימוש יעדיה. מתוך כך, המודל מסייע להבנת מרחב התקשורת שבין מנכ”ל החברה לבין הדירקטוריון המבקר את עשייתו.

כמו כן, זיהוי הטיפוס האישי בקרב חברי הדירקטוריון עצמם, מאפשר תקשורת מיטבית בעבודתם כצוות והן מול הנהלת החברה באופן המעצים איכויות אישיות ומסייע לניהול מקדם יותר של פערי תפיסה וסגנון.

משתתפי הקורס (חלקם מכהנים כבר כדירקטורים בפועל), הנחשפים לחכמת האניאגרם לראשונה מעידים על העמקת הראייה הניהולית ויצירת שפה המאפשרת להתמודד ביתר אפקטיביות עם מצבי קונפליקט ויכולת להניע אנשים וצוותים לתפקוד גבוה יותר.

 
Skip to content