סדנה: מבוא לאניאגרם

מה מדליק ומה מכבה אותנו? מה מפיל אותנו שוב ושוב באותן המלכודות? כיצד נוכל למצות את מלוא פוטנציאל איכויותינו ביחסינו עם הזולת ובהגשמת רצונותינו?

:תוצרי הסדנה

היכרות עם מודל האניאגרם, חשיפה למורכבותו ודרכי היישום בהיבטי החיים השונים

 זיהוי הטיפוס האישי כבסיס המאפשר צמיחה אישית והבנה מעמיקה יותר של מרחב היחסים הבין אישיים דרך עדשת האניאגרם

:השתתפות בסדנה תסייע לך

לזהות את הטיפוס האישי שלך ולהבין את מניעיך לפעולה

להכיר מקרוב את נקודות המבט של הזולת דרך הטיפוסים השונים, מאפייניהם ודרכי פעולתם

ללמוד את תשע השפות השונות ולתקשר באופן אפקטיבי יותר עם הקרובים בסביבתך

להעלות מודעות לתבניות חשיבה מקבעות ולגלות את הדרכים לצמיחה מכבלי הטיפוס שלך

:שיטת העבודה

סדרת מפגשי למידה חווייתית – התנסותית להיכרות עם המודל ויישומיו, תוך שימת דגש על אבחון הטיפוס האישי במגוון כלים ובניית “מקום רואה” של השפעת הטיפוס על דרכי ההתנהלות האישית בחיי היום יום.

מפגשי הלמידה משלבים תרגול אישי ובקבוצות קטנות, לצד דיון משותף ושימוש בעזרים שונים להמחשה (טקסטים, קטעי סרטים וכד’) וראיונות עם אורחים המשתפים בסוגיות משגרת חייהם דרך עדשת הטיפוס שלהם.

מפגש ייעוץ אישי – נכלל בתהליך הלימוד ומטרתו לדייק את אבחון הטיפוס ובחינת דילמות אישיות העולות מתוך ו/או הנוגעות ללימוד.

 

הסדנה מתקיימת באופן פרונטלי ו/או באופן מקוון בזום.

:הנושאים הנלמדים

המשגות מרכזיות בהבנת המודל: רקע התפתחות המודל, טיפוס אישיות, אני אותנטי/ כוזב, דרגות חופש, תודעה גבוהה/נמוכה, אגו ועוד

אבחון עצמי: איזה טיפוס אני? מהם כלי האבחון, כיצד מאבחנים, מוקשים וטעויות נפוצות

הדינמיקה ומורכבות המודל: תנועה במצבי ביטחון ומצוקה, מהן הכנפיים והשפעתן על דפוסי התנהגותנו, דרגות התפתחות ואיזון של הטיפוס

היכרות עם עולמם של תשעת הטיפוסים: מבנה האגו בהיבט רגשי וקוגניטיבי, פחדים מניעים, צרכים מרכזיים, אזורי עיוורון ונתיבים לצמיחה אישית

“אל תתן למי שאתה להפריע למי שאתה יכול להיות” – איך עושים זאת?

אתיקה בעבודת האניאגרם: כללי עשה ואל תעשה

?למי זה מיועד

לכל אדם סקרן השואף לצמיחה אישית. כלי עזר משמעותי לכל מאמן, מנחה קבוצות ומטפל המסייע לקרוא ביתר בהירות את נפשו של האדם.

:משתתפים אומרים

?מעוניינים להצטרף לסדנאות וקבוצות הלימוד

לפרטים נוספים ורישום, מוזמנים לפנות אלי

אבנר כהן, 054-2281418 

avner@avnercohen.co.il 

Skip to content