לימוד מתקדם: צמיחה אישית ופרקטיקות אימון בדרך האניאגרם

...מסע ההתפתחות האישי והמקצועי שלך נמשך

:תוצרי הלימוד

הלימוד המתקדם מאפשר לך התבוננות וחקירה פנימית ברמות עומק חדשות, לאור הרחבת הידע האניאגרמי על עולמם של הטיפוסים ועל הנתיבים לפריצת הדרך שלך כאדם, כמנהל, כמאמן וכאיש מקצוע העובד עם אנשים.

במפגשים אלו, נחדד ונתרגל את הפרקטיקה שבחכמת האניאגרם הן בעבודת התפתחות אישית והן כמי שעובדים עם אחרים בתהליכי אימון וייעוץ לצמיחה ופריצת דפוסים מעכבים.

:נושאים נלמדים

התהליך הייעוצי לפריצת הפרדיגמה עם כל טיפוס ברוח האימון האונטולוגי (מבוסס Being)

שלבי שיחת האימון בדרך האניאגרם וחקר נתיבי הצמיחה של הטיפוסים.

מבנה ומנגנון פעולת האגו – קיבעון החשיבה, הכשל הרגשי ומנגנון ההגנה של כל טיפוס.

מלאכת אבחון הטיפוס: דקויות ותרגול מעמיק.

תפקיד הכנפיים והחצים.

מדוע אנשים בני אותו טיפוס מתנהגים שונה: היכרות עם 27 טיפוסי המשנה.

:שיטת העבודה

סדרת מפגשי לימוד חווייתי – התנסותי, המשלבת חקר אישי וקבוצתי של טיפוסי המשתתפים בקבוצה, לצד תרגול המבוסס על מקרי ייעוץ הנוגעים לחסמים וקבעונות של טיפוסי האניאגרם השונים, דרכם נבחן נתיבים לפריצת דרך מבעד לעדשת המודל במרחב הייעוצי, הארגוני והניהולי.

מפגשי הלמידה משלבים תרגול אישי ובקבוצות קטנות, לצד דיון משותף ושימוש בעזרים שונים להמחשה (טקסטים, קטעי סרטים וכד’) ושיח עם אורחים המשתפים בסוגיות מעולמם דרך עדשת הטיפוס שלהם.

מפגש ייעוץ אישי – נכלל בתהליך הלימוד ומטרתו לדייק עם המשתתף סוגיות ודילמות אישיות העולות מתוך הלימוד.

הסדנה מתקיימת באופן פרונטלי ו/או באופן מקוון בזום.

?למי זה מיועד

בוגרי סדנת המבוא, בעלי תשוקה לצמיחה ותפקוד אישי מיטבי. מתאים למאמנים ומטפלים אישיים, יועצים בתחום הארגון והחינוך, בעלי תפקיד ניהולי המבקשים להעצים ולהיטיב את השפעתם בסביבת הארגון.

:משתתפים אומרים

?מעוניינים להצטרף לסדנאות וקבוצות הלימוד

לפרטים נוספים ורישום, מוזמנים לפנות אלי

אבנר כהן, 054-2281418 

avner@avnercohen.co.il 

Skip to content