עבודת גמר בבי”ס התיכון הדמוקרטי על אניאגרם ובני נוער

זכות גדולה נפלה בחלקי להנחות עבודת גמר של תלמידת תיכון בביה”ס הדמוקרטי בחדרה, אשר בקשה להעמיק בחקר השפעת האניאגרם בקרב בני נוער.

חשיפה למודל בהרצאה שהתקיימה בביה”ס ע”י אחת המורות, עוררה סקרנות גדולה והובילה לבחירה בנושא חלוצי ושונה כל כך בנוף עבודות הגמר – קסום בעיני! שאלת המחקר שחידדנו יחד היא כיצד משפיע המפגש עם האניאגרם על תפיסת העצמי של בני נוער ביחס לדילמות אישיות. מדובר בחקר איכותני המלווה בהתנסות מעשית של לימוד המודל ויישומיו עם קבוצת תלמידים מביה”ס וראיונות עומק לפני ואחרי ההתנסות. כתיבת העבודה תארך כשנה ותוכר כחמש יחידות זכות בתעודת הבגרות.

סקרן לתהליך העבודה וההנחיה ובעיקר למסקנות שיתקבלו. זהו חקר ראשון מסוגו למיטב ידיעתי בתחום, המביא עמו שאלות רבות על יכולתם של בני נוער להפיק מהאניאגרם תובנות מכוננות לחיים.Skip to content