ניהול DIVERSITY בעולם העבודה

צוות מראה מקום השתתף בראשית החודש בסדנה בנושא ניהול שונות בארגונים בהנחיית אירית חוביץ פליישמן במסגרת כנס הפורום לגיוון בתעסוקה במרכז פרס לשלום. מול הכחול של חוף ימה של יפו, עסקנו בסוגיות שונות בעולם העבודה בישראל, כגון מהפכת שיוויון הזדמנויות לנשים במשטרת ישראל, יוזמות גיוון חברתיות ועוד. בסדנה לניהול שונות, הודגמו כלים המאפשרים למנהלים לאמץ את יתרונות הגיוון בצוות ולנווט את המתח הטבעי שמביא עמו צוות מעורב מקונפליקט משתק ליכולת ביצוע מקדמת.

ניהול DIVERSITY בעולם העבודה
ניהול DIVERSITY בעולם העבודה
ניהול DIVERSITY בעולם העבודה


Skip to content