מסלולי קריירה בעולם עבודה משתנה

סרטון בהפקת ג’וינט ישראל (אגף תב”ת), המציג את תכנית מסלולי קריירה, שמטרתה קידום עובדים בתפקידי כניסה בעולם העבודה. צוות מראה מקום הינו חלק מנבחרת יועצים המלווה את הטמעת התכנית בקרב מעסיקים מובילים במשק. ייעוץ ארגוני עם אג’נדה חברתית המצטרף למעורבותנו בשנים האחרונות בתהליכי קידום תעסוקה בקרב אוכלוסיות מגוונות. בימים אלו מלווה את הטמעת התכנית בענף הבריאות, תוך רתימת שותפים מרכזיים בתחום כגון חטיבת בתי החולים הממשלתיים ואחרים. מסלולי הקריירה נותנים לעובדים בתפקידי הכניסה הזדמנות לפרוץ את חסמי הקידום ולהשתלב באופן מלא יותר בעולם עבודה משתנה.Skip to content