מהפך בתפישת משאבי אנוש: יצירת אופק קידום לעובדים בתפקידי כניסה במערכת הבריאות

עושים שינוי במציאות התעסוקה בישראל! הכשרת נציגי משאבי אנוש מקרב 24 מרכזים רפואיים בישראל, ליישום תכנית מסלולי קריירה יצאה לדרך. בהכשרה זו ירכשו המשתתפים כלים לשמש בתפקיד נאמני קידום תכנית מסלולי קריירה (CLE – Career Ladder Expert), כל אחד במרכז הרפואי שלו. תפקיד ה – CLE כולל בין השאר מיפוי המועמדים לקידום, תכנון הכשרות נדרשות ורתימת בעלי תפקידי המפתח בביה”ח להצלחת התכנית.

התכנית פורצת דרך במערכת הבריאות בישראל, מתמקדת ביצירת אופק קידום לעובדים בתפקידי כניסה, פרי פיתוח משותף של ג’וינט תבת (תנופה בתעסוקה) וחטיבת בתיה”ח הממשלתיים. השאיפה היא שבעתיד הלא רחוק, מקצועות נדרשים בתחום התפעול והמזכירות, יאויישו במידת האפשר ע”י עובדי סקטור מינהל ומשק בעלי פוטנציאל ומוטיבציה לקידום, מתוך ביה”ח ולא בגיוס חיצוני.

עשינו דרך ארוכה יחד, צוות תבת וחטיבת בתיה”ח ביצירת התשתית למהפך שכזה בענף הבריאות ועוד דרך ארוכה לפנינו בהטמעה ויישום, אבל יש סיבה טובה לחייך:)Skip to content