מהפיכת האניאגרם בארגונים נמשכת – אילו תוצאות זה מקדם?

מראה מקום פועלת בשנים האחרונות במספר הולך וגדל של ארגונים בארץ בשנים האחרונות הנחשפים ליישומי מודל האניאגרם בניהול ובפיתוח המשאב האנושי בארגון. קופת חולים מאוחדת והחברה למתנס”ים, הן חלק מהארגונים אשר כבר אימצו את חכמת האניאגרם כחלק בלתי נפרד מהשיח הניהולי בקרבם. יישומי המודל באים לידי ביטוי בתחומים מגוונים, יוצרים שפה משותפת ומובילים לתוצאות ושינוי עמוק הנראה בשטח בדפוסי החשיבה, השיח והעשייה היומיומית בארגון.

 

מהפיכת האניאגרם בארגונים נמשכת – אילו תוצאות זה מקדם?

מהן התוצאות הנראות בשטח:

פריצת פרדגימות מעכבות: המודל מסייע בשבירת דפוסי הרגל מקבעים ומרחיב את התפיסה הניהולית, מלמד אפשרויות תגובה שונות, מאפשר התמצאות מהירה במתרחש בסביבה הבין אישית, מעצים את יכולת ההשפעה המקדמת על הסובבים ומפתח את היכולת לגלות גמישות בעבודת צוות עם בעלי אסטרטגיות פעולה שונות.

הנעת עובדים: הכרת דרכי הפעולה של כל אחד מהטיפוסים מסייעת למנהלים לזהות את האיכויות לצד החסמים והרגישויות שמביא עמו כל עובד ומתוך כך להניעו לתפקוד גבוה.

תקשורת מקדמת: מודל האניאגרם שופך אור על ההבדלים במניעים ובשפת התקשורת של כל אחד מתשעת הטיפוסים ומסייע לניהול מקדם של מצבי קונפליקט, דיאלוג ועבודה משותפת. האניאגרם הופך את מרחב התקשורת בארגון לנגיש ובהיר יותר עבור אנשי הצוות הלומדים להבין זה את שפתו של זה ולמנף את האיכויות השונות לעשייה משלימה.

תהליכי ייעוץ אישיים למנהלים – במה ייחודם? מפגשים אישיים אלו, משלבים עבודה לאור מודל האניאגרם כגישה מערכתית ייחודית, המאפשרת למנהל התבוננות בשגרת התנהלותו בארגון מבעד לעדשת “הטיפוס” האישי שלו על איכויותיה וחסמיה. מתוך כך, התהליך מסייע למנהל לפתח ולהעצים את יכולות המנהיגות שלו, להבין את ההשפעה שלו על הצוות ועל הארגון, לפרוץ פרדיגמות מגבילות ולבחור בנתיב הפעולה הנכון לו ולארגון אותו הוא מנהל.


רשמיי לקוחות:

 “עבודתך המדוייקת עם מודל האניאגרם מאפשרת למנהלים לאבחן את סגנונם, לפתח מודעות לחסמים אישיים בניהול ולתקשר ביתר יעילות עם מנהלים עמיתים”
בתיה כהן, מנהלת מחלקת מיון והערכה, החברה למתנ”סים

“השימוש המקצועי בתובנות האניאגרם מאיר מאפיינים אישיותיים המשפיעים על דרכי הניהול ועל הנתיבים לשינוי”
פרופ’ אבי בסר, משנה לנשיא המכללה האקדמית ספיר
Skip to content