“כשהנפש פוגשת את הסוכרת” – הצגת יישומי האניאגרם בכנס השנתי

החיבור בין גוף ונפש עמד היום במרכז הכנס השנתי לאחיות סוכרת במלון דניאל בהרצליה. הרגיש כמו הרמה להנחתה בכל הנוגע לתכני האניאגרם. בהרצאה הנועלת את הכנס, הצגתי את מודל האניאגרם והדגמתי כיצד ניתן “לדבר בשפתו” של הטיפוס של המטופל, כדי להגביר את היכולת להניעו לדבקות בפרוטוקול הטיפול שלו. אישיות המטופל כמפתח לרתימת חולים כרוניים לתהליך הטיפולי, מסתמנת אולי כבשורה החדשה בשורת הניסיונות המתמשכים במערכת הבריאות בקהילה, להתמודד עם האתגר של אי דבקות של מטופלים כרוניים בטיפול. תגובות אוהדות לרעיון התקבלו מצד אנשי/נשות הסיעוד.

כנס סוכרת
כנס סוכרת
כנס סוכרת


Skip to content