כיצד זיהוי הטיפוס האישי שלך יכול לקדם הצלחה בעבודה וביחסים

מאמר של חברתי לדרך האניאגרם Dr. Beatrice Chestnut, מחברת שניים מהספרים המובילים כיום בהבנת האניאגרם:
the complete Enneagram ו – The 9 types of Leadership: Mastering the art of people in the 21st century workplace:

The 9 types of Leadership

5


Skip to content