יישומי האניאגרם בשיח הנהלות בכירות

דיון מעורר מחשבה בקורס דירקטורים על התמודדות אפקטיבית עם קונפליקטים בקרב הנהלות בכירות. זוהי השנה הששית בה נלמד מודל האניאגרם בקורס דירקטורים (במסגרת חטיבת לימודי החוץ של המכללה האקדמית תל חי), והוא משמש כמורה נבוכים להבנת עולמם של הטיפוסים השונים ואופן השפעתם על מערך היחסים המורכב לעיתים בין הנהלת החברה לדירקטוריון ובין חברי הדירקטוריון עצמם. מפגש מפיל אסימונים וגם די מצחיק. ככה זה כשמנהל מרשה לעצמו להתבונן על הדברים מהצד, להבין דינמיקה בין מניעים שונים ומנוגדים לעיתים, ללא רצינות היתר של האגו האישי.

יישומי האניאגרם בשיח הנהלות בכירות
יישומי האניאגרם בשיח הנהלות בכירות
יישומי האניאגרם בשיח הנהלות בכירות


Skip to content