ברוכה הבאה שנת הלימודים האקדמית תש”ף
במכללה האקדמית עמק יזרעאל

פותחים סמסטר ראשון לשנת הלימודים תש”ף במסלול לתואר שני במכללה האקדמית עמק יזרעאל בפעילות out door מקרבת ומגבשת עם תלמידי המסלול. בפתח היום התקיימה הרצאה מרתקת של אחת מבוגרות המסלול על התפתחות דרכה העצמאית, תוך שהיא מביאה תובנות ולקחים מניסיונה על השתלבות יועצים חדשים בעולם העבודה. המשכו של היום במשימות צוותיות מאתגרות על מדשאות המכללה המעוררות מחשבה ושיח על עבודת צוות, ניהול ומנהיגות.

זו השנה השניה בה אלמד במסגרת המסלול לתואר שני שני קורסים: האחד “ייעוץ למנהלים דרך האניאגרם” והשני במתכונת סדנה שעיקרה מתן כלים “להשתלבות יועצים חדשים בשוק העבודה”. חוויית ההוראה מרתקת והמפגש עם הסטודנטים מלמד ומעצים בהשפעתו על דור היועצים הארגוניים של המחר.



Skip to content