ביקור במפעל שמיר אופטיקה – שיח מנהלים

מפגש מרתק עם סמנכ”ל קבוצת שמיר אופטיקה, ניצן רותם סביב דילמות ותובנות ניהוליות עמן הוא מתמודד בשגרת הפעילות של אחת מענקיות ייצור ועיבוד העדשות הכוללת עשרות אתרים ברחבי העולם. המפגש התקיים במפעל “שמיר מוצרים” אשר בקיבוץ שמיר, במסגרת ביקור של קורס מנהלים בחטיבה ללימודי חוץ במכללה האקדמית תל חי זו השנה הרביעית ובו נרכשים כלים לניהול מערכתי של אנשים ומשימות.

למדנו על התרבות הארגונית של המפעל ותהליכים ניהוליים מובנים כגון: שיתוף מנהלים ועובדים בקבלת החלטות, יצירת הנעה ומוטיבציה, הדרכות והכשרות עובדים, חקר הצלחות והפקת לקחים (הנקרא בקבוצה “תחכים” במקום “תחקיר”) ועל סגנון ניהולי שבבסיסו הקשבה לקולות העובדים המצליח לשלב הצלחה עולמית עם תחושת שייכות ובית.Skip to content