Avner Cohen אבנר כהן | שיפור תהליכי עבודה
51758
page-template-default,page,page-id-51758,qode-core-1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,brick child-child-ver-1.0.0,brick-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-53492

שיפור תהליכי עבודה

ליווי והטמעה של תהליכי עבודה לשינוי ושיפור פני הארגון ותפקודו

פיתוח תהליכי עבודה וממשקים בין יחידות

העשייה הארגונית דינמית מטבעה ומחייבת בחינה מתמדת של שגרות הניהול הקיימות ושל אפקטיביות תהליכי העבודה בשטח. זאת בהתאמה לצרכים ולדגשים המשתנים של הארגון, לערכים המשתנים המשפיעים על תרבות הארגון ולתקשורת הפנים ארגונית המושפעת מאופי ממשקי העבודה והיחסים בין האנשים הפועלים בו.

“מראה מקום” מסייעת לניהול מובנה של תהליכי שינוי והטמעתם בארגון, כמו גם בשיפור תהליכי עבודה קיימים ופיתוח חדשים והתאמתם לצרכי הארגון תוך שילוב הצוות ומעורבותו.

ניסיון עבודתנו מתמקד בתחומים הבאים:

 1. שיפור תהליכי עבודה ותקשורת בין יחידות וממשקים קריטיים בארגון.
 2. ניהול ביצועים (Balance Score Card) – הגדרת יעדים ומדדים, בניית תכניות עבודה, קביעת מדדי שיפור ומדידתם לאורך זמן.
 3. גיוס וקליטת עובדים, מערכי חניכה בארגון, הגדרת נהלים, הגדרות תפקיד, ביצוע תהליכי משוב / הערכת עובדים ועוד.

התאמת מבנה הארגון למטרותיו

מבנה ארגוני מיטבי נועד לשרת את מטרות הארגון ולנתב באופן אפקטיבי את פעולותיו.

“מראה מקום” מסייעת בהובלת שינויים ארגוניים בחברות המתמודדות עם מציאות דינאמית ומזהות צורך בהתארגנות מחודשת.
זאת באמצעות:

 • אבחון ארגוני הסוקר את המבנה הקיים תוך התייחסות למשימות, לתפקידים וליעדים העומדים בפני החברה ומתן דגש על הגורמים המעכבים תפקוד והצלחה בפועל.
 • זיהוי הנקודות המכריעות להתערבות ושינוי מבני תוך התייחסות לכלל ההשלכות הנגזרות כגון: כ”א, הגדרת ממשקי עבודה עם גורמים נוספים, הגדרת הכפיפויות ותחומי האחריות.
 • ליווי ההתארגנות מחדש עד לרמת תפקוד מיטבי.

מצוינות באיכות השירות ללקוח

ארגונים רבים חורטים על דגלם את ערך המצוינות בתחום שירות הלקוחות. מהלך זה מחייב הערכות ארגונית ארוכת טווח ותמיכה בכל רמות הארגון: החל מגיבוש מדיניות שירות ברורה ומוסכמת, דרך הטמעת השינויים הנדרשים ועד לביצוע איכותי ומקצועי בשטח, הן עבור לקוחות הפנים והן עבור לקוחות החוץ.

אנו שותפים ביצירת תרבות מערכתית המחויבת לאיכות השירות ורותמת את כלל העובדים למאמץ השירות המכוון ללקוחות הארגון. גישת עבודתנו כוללת את השלבים הבאים:

 • יצירת מחויבות ניהולית מלאה ושותפות של הגורמים המובילים בארגון לתהליך ולמסריו.
 • קביעת מדיניות שירות הכוללת הגדרת מדדים וסטנדרטים לשירות חוצי ארגון (לקוחות פנים וחוץ).
 • ניסוח אמנת שירות ארגונית.
 • הדרכות מנהלים ועובדים להקניית מיומנויות ניהול וביצוע שגרת השירות בפועל.
 • קביעת יעדים מרכזיים לשיפור מתמשך והטמעת תכנית עבודה ארגונית ומחלקתית לביצוע.
 • מדידה לפני ואחרי תוך שימוש בסקרי שביעות רצון במעגלי הלקוחות השונים.
 • הטמעת תרבות ארגונית תומכת מצוינות ואיכות עבור מערך שירות הלקוחות.